fbpx

2023: Het jaar van zonne-energie in België

Een overzicht van de opkomst van zonne-energie en haar impact op de Belgische energiemix

Een stralende prestatie: zonne-energie in 2023

België heeft grote stappen gezet in haar energietransformatie, waarbij zonne-energie een glansrijke rol speelt. In 2023 kwam bijna 10% van de totale elektriciteitsopwekking uit zonne-energie, waardoor het een prominente positie innam in de nationale energiemix. Hoogspanningsnetbeheerder Elia meldt dat zonnepanelen alleen al 7,2 terawattuur elektriciteit produceerden, wat een indrukwekkend aandeel van 9,5% vertegenwoordigde.

Recordgroei en gunstige weersomstandigheden

Hoewel zonne-energie net achter offshorewindenergie bleef, die 10,5% van de mix voor haar rekening nam, en wind op land met 8,2%, blijft de groei van zonne-energie opvallend. De totale productie van wind- en zonne-energie bereikte een nieuw record van 21,5 terawattuur, een toename van 23% ten opzichte van 2022.

In juli 2023 bereikte het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zelfs bijna 35% van het totale stroomverbruik, waarmee een nieuw maandrecord werd gevestigd. Juni was een bijzonder stralende maand, waarin een nieuw productierecord voor zonne-energie werd behaald, met een productie van 1.170 gigawattuur. Op jaarbasis bedroeg de totale productie van zonne-energie 7.193 gigawattuur, een stijging van 12,2% ten opzichte van 2022.

Invloed van elektriciteitsverbruik en weersomstandigheden

De opmars van zonne-energie is niet alleen te danken aan haar groeiende capaciteit, maar ook aan gunstige weersomstandigheden. Het historisch lage elektriciteitsverbruik in 2023, dat deels te wijten was aan hoge elektriciteitsprijzen, heeft bijgedragen aan een grotere nadruk op hernieuwbare bronnen zoals zonne-energie.

Veranderingen in de Belgische Energietransformatie

De Belgische elektriciteitsmix ondergaat een significant verschuiving, waarbij kernenergie nog steeds een dominante rol speelt maar zonne-energie en windenergie gestaag terrein winnen. Met een plan om nieuwe gascentrales te bouwen, blijft de discussie over de toekomst van energievoorziening in België echter levendig. Zonne-energie blijft een lichtpuntje in deze discussie, met haar groeiende bijdrage aan een schonere, duurzamere energievoorziening in België.