fbpx

Zonnepanelen worden verplicht voor grootverbruikers in 2025!

Vanaf juni 2025 zijn bedrijven die jaarlijks 1 gigawattuur (1 GWh of 1000 MWh) of meer elektriciteit verbruiken per bedrijfssite, verplicht om zonnepanelen te installeren. Het totale elektriciteitsverbruik per kalenderjaar bepaalt of een bedrijf onder deze verplichting valt.

Stappen voor Grootverbruikers

Als jouw bedrijf tot deze grootverbruikers behoort en je nog geen zonnepanelen hebt geïnstalleerd, is het tijd om actie te ondernemen. Op de website van VEKA vind je alle nodige informatie, inclusief een interactieve handleiding en een simulator om te berekenen welk piekvermogen aan zonnepanelen je moet installeren en tegen welke deadline.

PV-verplichting in Detail

De nieuwe regelgeving raakt ongeveer 1.300 overheidsgebouwen en 2.500 bedrijven. Als je al zonnepanelen hebt, controleer dan of het vermogen van je installatie voldoet aan de nieuwe eisen. Mogelijk moet je extra panelen toevoegen om te voldoen aan het decreet. Je hebt hiervoor de tijd tot 30 juni 2025.

Overgangsfases

Vanaf 30 juni 2025 moet elke installatie minimaal 12,5 Wp per vierkante meter dakoppervlakte leveren, wat ongeveer 10% van het totale horizontale dakoppervlak is. Dit percentage verhoogt tot 18,75 Wp per vierkante meter dakoppervlakte vanaf 1 januari 2030 en 25 Wp per vierkante meter dakoppervlakte vanaf 1 januari 2035.

Flexibiliteit

Onder bepaalde voorwaarden kunnen eigenaren ervoor kiezen om zonnepanelen elders te plaatsen, een windturbine of warmte-krachtinstallatie (WKK) op biomassa of biogas te installeren, of deel te nemen aan een nieuwe groenestroominstallatie.

Aftopping van de Verplichting

De verplichting legt het minimaal te plaatsen piekvermogen aan zonnepanelen vast op basis van het aantal wattpiek per vierkante meter horizontale dakoppervlakte. Er zijn twee aftopregels: de eerste op basis van elektriciteitsafname en de tweede op basis van een netstudie.

Sancties voor niet-naleving

Wie niet tijdig aan de verplichting voldoet, riskeert een geldboete. Het handhavingskader wordt verder uitgewerkt in het Energiedecreet.

Welke rol spelen wij?

Is jouw bedrijf een grootverbruiker? Neem actie en zorg ervoor dat je voldoet aan de nieuwe zonnepanelenverplichting. Voor hulp en advies, neem contact op met Yannick Opsteyn Technieken. Wij staan klaar om je te helpen bij het nakomen van deze verplichtingen en het implementeren van duurzame energieoplossingen voor jouw bedrijf.